FİNANS VE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE

Şirketler hızlı ve doğru bir biçimde geçmişi anlayamadıkları için gelecekle ilgili rasyonel kararlar almakta zorlanıyorlar. Günümüzün hızla değişen iş dünyasında pek çok işletme, gerçekle bağdaşmayan stratejiler, güncelliğini yitirmiş planlar ve güvenirliği olmayan mali öngörüler yüzünden hedeflenen başarıyı yakalayamıyor.

Şirketlerin hızlı ve doğru kararlar alabilen çevik bir organizasyon yapısına sahip olabilmeleri için geleceğe yönelik finansman, bütçe ve planlama araçlarına ihtiyaçları var.

Saldemsoft sahip olduğu modern teknolojik olanakları ile yerli ve yabancı yatırımcılara, düzenli, şeffaf ve güvenilir alım-satım ortamında çeşitli ürünlere yatırım yapma için analilzler imkanı sunmaktadır Dünya Finans Piyasalarında işlemler elektronik olarak gerçekleştirilmekte ve oluşan piyasa bilgileri anında duyurulmaktadır.

Finansal piyasalar ic ve dış şoklardan GSYH’ye gore daha fazla etkilenmekte ve bu piyasalardaki gelişmeler kredi kanalı yoluyla ekonominin geneline yansımaktadır. Ancak, kredi hacmindeki genişleme ve daralma hareketleri GSYH’deki hareketlerden daha sık ve şiddetlidir.

Saldemsoft Yazılım ın iş çözümlerileri organize piyasalarda güven ve şeffaflık ortamında işlem görmesini ve fiyatlarının rekabet koşullarında oluşmasını sağlamaktadır. Yatırımcıların piyasalarında menkul kıymet alım-satımı yapabilmesine yönelik özel yazılım çözümleri geliştirmektedir.

Finansal ürünlerin getiri ve riskleri, alım-satım ve takas esasları ve bu ürünlerin sağladığı haklara ilişkin olarak doğru ve tam bilgiye sahip olması hayati önemdedir. Saldemsoft  un çözümleri yatırımın herkes için anlaşılır kılınması, bireysel yatırımcıların sermaye piyasalarından daha etkin bir şekilde yararlanmasının önünü açacaktır..

Saldemsoft Yazılım iş süreçlerinin kalitesini stratejik olarak geliştirmeye, organizasyondaki birbirinden bağımsız iş birimlerinin ortak hareket etmesini sağlamaya ve böylelikle şirketin günümüzün ekonomik ortamında başarılı olabilecek koordinasyonu sağlamaya yardımcı olmaktadır.

Saldemsoft Kurumsal Performans Yönetimi alanında sektörün en tecrübeli danışmanlarıyla şirketinizin geleceğe güvenle yol almasına yardımcı olur.