Müzeler
facebookTwitterGoogle Plus

Isparta Müzesi

Müze 1985 yılında açılmıştır. Müzeninön ve arka bahçelerinde Pisidia bölgesi mezar stelleri ve mimariparçalar sergilenmektedir. İki katlı müzenin giriş katında bürolar,arşiv, kütüphane, laboratuar, eser belgeleme odası ve sergi salonlarınagiriş bulunmaktadır. Alt katta ise halı ve seramik atölyesi, konferanssalonu ve depolar yer almaktadır. Müze sergi salonlarına giriş kısmındaAksu ilçesi sınırları içinde Tymbriada Antik Kenti, Sofular Köyü veSenitli Yaylasından gelen Roma İmparatorluk Çağı Pisidia mezartaşlarının küçük boyutlu örnekleri sergilenmektedir.



Yalvaç Müzesi

Yörede yapılan arkeolojik kazı vearaştırmalardan elde edilen eserler ile yörenin kültürel mirasınıyansıtan etnoğrafik eserler Yalvaç Müzesinde özenle sergilenmektedir.Müzenin girişinde ve bahçesinde bulunan birbirinden güzel ve estetikkabartma eserler ziyaretçilerini karşılar.

Klasik Çağdan Bizans Çağına kadar olandeğişik devirlere ait vazolar, içki kapları, mezar buluntuları;Antiokheia ve Men Kutsal Alanından elde edilen Roma Çağına ait pişmiştoprak, mermer ve bronz tanrı ve tanrıça heykelcikleri, hayvanfigürleri, adak kitabeleri, yağ kandilleri, cam koku şişeleri,bilezikler, değerli taşlardan yapılmış yüzük kaşları, madeni yüzüklerBizans Çağına ait ziynet eşyaları Yalvaç Müzesi’nin en nadide eserleriarasındadır. 

Yalvaç Müzesi değişik devirlere aitaltın, gümüş ve bronz zengin sikke koleksiyonlarına da sahiptir. Müzedeayrıca Yalvaç çevresinin el sanatlarına ait eserleri bu salonda görmekmümkündür.

Uluborlu Müzesi

2006 yılında açılan müzede, yöreninetnografik ve kültürel özellikte olan eserleri sergilenmektedir. İkikatlı müzenin üst katında, demirci vitrininde, civar şehirlerde şöhretiyaygın olan Uluborlu demircilik ve bakırcılık ürünleri, sağlamlıkları vekeskinlikleriyle dikkat çeker.

Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi

Müze, Atabey İlçesine bağlıİslamköy’dedir. Külliye şeklinde yapılmıştır ve cami, ana müze binası,kütüphane binası, lojman ve depo binalarından oluşur. Türkiye’nin 50yıllık medeniyet mücadelesinde Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak da görevalan Süleyman Demirel’e yurt içi ve yurt dışı gezilerinde verilmiş olanhediyeler, anı, şükran plaketleri ve fotoğrafları, Türkiye’ninkalkınmasında çok büyük önemi olan bazı projelerin maketleri çeşitlisalonlarda sergilenmektedir.

Prof. Dr. Turan Yazgan Etnografya Halı ve Kilim Müzesi

Gökçay Mesireliği’nin girişindebulunan müze, 2.500’e yakın geleneksel halı ve kilimiyle şehrinfolklorik özelliklerini yansıtmaktadır. 10 kattan oluşan müzenin sonkatından Isparta’yı izlemek mümkündür.
Isparta Belediyesi Hizmet Binası, Mimar Sinan Caddesi No:1 | T. + 90 (246) 211 6000 | F. + 90 (246) 212 0869
© 2016 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü