Fen İşleri
facebookTwitterGoogle Plus
Fen İşleri Müdürlüğü

- İmar Yolunun Açılması Talebi (Hizmetin Bitiriliş Süresi: 3 Ay):

1-Dilekçe

- Yeni Bina Önü Kaldırım Yapma Talebi (Hizmetin Bitiriliş Süresi:15 Gün)

1-Dilekçe
2-Kimlik
3-Teminat Mektubu Aslı

- Bordür ve Tretuvar Talebi (Hizmetin Bitiriliş Süresi: 15 Gün)

1-Dilekçe

- Garaj Giriş Düşük Tretuvar Talebi (Hizmetin Bitiriliş Süresi: 3 Gün

1-Dilekçe
2-Kimlik
3-Tapu ve Ruhsat

- Sokak ve Cadde Asfaltlanması Talebi (Hizmetin Bitiriliş Süresi: 15 Gün)

1-Dilekçe

- Yağmur Suyu Kanalı Yapım Talebi (Hizmetin Bitiriliş Süresi: 3 Ay)

1-Dilekçe

- Kazı Ruhsatı Talebi (Hizmetin Bitiriliş Süresi: 1 Gün)

1-Dilekçe
2-Kimlik

- Kazı Ruhsatı Teminat İade Talebi (Hizmetin Bitiriliş Süresi: 1 Hafta)

1-Dilekçe
2-Teminat Makbuzu Aslı

- Baca Bağlantısı Talebi (Hizmetin Bitiriliş Süresi: 1 Gün)

1-Dilekçe
2-İmar Durumu
3-Kimlik Fotokopisi

- 23. Madde İlişik Kesme Talebi (Hizmetin Bitiriliş Süresi: 1 Hafta)

1-Baca Bağlantı ve İski Yazısı
2-İmar Durumu
3-Tapu, Çap ve İstikamet Fotokopileri
4-Noterden Alınmış 23.Madde Taahhütnamesi Aslı

- Elektrik Bağlantısı Kazısı (Hizmetin Bitiriliş Süresi: 1 Hafta)

1-Elektrik İdaresinden Onaylı 4 Adet Ruhsat Formu

- Altyapı Kuruluşları ile İlgili Sorunların İlgili Kuruma Bildirilmesi (Hizmetin Bitiriliş Süresi: 3 Gün)

1-Dilekçe

- İhale İşlemleri(İHALEDEN ÖNCE)(Hizmetin Bitiriliş Süresi: 4734/8. ve 13. maddelere göre 7gün-14gün-21gün ve 40gün sürelerinde değişiklik göstermektedir.)

1-Ticaret ve Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi
2-Ticaret Sicil Gazetesi
3-İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
4-Teklif Makbuzu
5-Teklif Makbuzu Eki (birim fiyatlar,analizler,hesap cetveli)
6-Geçici Teminat
7-İş Deneyim Belgesi
8-Vekil İse Vekaletname
9-Vekilin İmza Sirküleri
10-Ortak Girişim İse İş Ortağı ya da Konsorsiyum Beyannamesi

- İhale İşlemleri (SÖZLEŞME AŞAMASINDA)(Hizmetin Bitiriliş Süresi: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Belirtildiği Gün Kadardır.)

1-Yapı Araçları Taahhütnamesi
2-Teknik Personel Taahhütnamesi
3-Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Pirim Borcu Olmadığına Dair Belge
4-Kesinleşmiş Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge
5-Yasaklı Olmadığına Dair Belge
Isparta Belediyesi Hizmet Binası, Mimar Sinan Caddesi No:1 | T. + 90 (246) 211 6000 | F. + 90 (246) 212 0869
© 2016 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü