İmar ve Şehircilik
facebookTwitterGoogle Plus
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

- İmar Durumu (Hizmet Tamamlama Süresi : 2 gün)

1-Nüfus Cüzdanı
2-Tapu
3-Çap
4-Aplikasyon
5-Vekaletname

- Yapı Ruhsatı İzni (Hizmet Tamamlama Süresi : 10 gün)

1-Nüfus Cüzdanı
2-Tapu
3-Projeler(Mimari,Statik,Makine,Elektrik ve Jeoloji)
4-İmar Durumu
5-Kot Kesit ve İnşaat İstikamet
6-Yapı Denetim Şirketi ile Yapılan Sözleşme
7-Müteahhitlik ve İlgili Teknik Uygulama Belgeleri

- Haritacılık İşlemleri (Hizmet Tamamlama Süresi : 5 gün)

1-İmar Durumu
2-Aplikasyon
3-Vekaletname(Mülkiyet Belgesi)

- Adres Tespit Sistemi (Hizmet Tamamlama Süresi : 3 gün)

1-Vekaletname
2-Mülkiyet Belgesi

- Yapı İskan Belgesi (Hizmet Tamamlama Süresi : 10 gün)

1-Sığınak,İski,Kanal,Elektrik, Makine Projeleri İçeren Yapı Denetim Şirketinin Almış Olduğu İş Bitirme Raporu
2-SSK ile Vergi İlişkilerinin Kesildiğine Dair Belgeler

- Planlama (Hizmet Tamamlama Süresi : 10 gün)

1-Mülkiyet Belgesi
2-Dilekçe
3-Çap
4-Vekaletname
5-İlgili Kamu Kurum Ve Kuruluş Görüşleri
Isparta Belediyesi Hizmet Binası, Mimar Sinan Caddesi No:1 | T. + 90 (246) 211 6000 | F. + 90 (246) 212 0869
© 2016 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü