İMAR İLANI
facebookTwitterGoogle Plus
İlimiz Merkez Dere Mahallesi 09.06.2006 tasdik tarihli revizyon imar planına göre 29K-3C imar paftasında iskan sahasında bulunan, Tapunun 116 pafta 253 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-44-45-47-49-50-51-52-54-55-56-57-58 nolu parseller 06.12.2016 tarih ve 1172 sayılı Encümen Kararı ile imar uygulamasına tabi tutulmuş ve 292 nolu düzenleme bölgesi olarak ilan edilmiş olup parselasyon planı ve düzenleme işlerine ait belgeler onaylanıp yürürlüğe girmiştir. 30.12.2016 tarihinden itibaren Belediyemiz İmar ve şehircilik Müdürlüğünde bir ay süreyle askıya çıkarılacaktır.

İlanen duyurulur.

Isparta Belediyesi Hizmet Binası, Mimar Sinan Caddesi No:1 | T. + 90 (246) 211 6000 | F. + 90 (246) 212 0869
© 2016 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü